ویدیو

در این بخش آموزش های تصویری دکتر حداد (فوق تخصص ریه - آسم و آلرژی - اسم و الرژی)

اعم از روش های مصرف داروها و نحوه برخورد با بیماران دچار حمله

در اولین فرصت قرار خواهد گرفت.

 

 

با تشکر